1. Odwiedziny dzieci umieszczonych w naszym pogotowiu odbywają się z wyłącznie w Fundacji 'Dziecko w Centrum przy ulicy Zeylanda 9/3 w Poznaniu.  Prosimy nie przyjeżdżać do naszego domu, tj pod adres podany w postanowieniu Sądu. 
  2.  Próby wtargnięcia na naszą posesję lub nękania nas w miejscu naszego zamieszkania, natychmiast zgłaszamy na policję i do Sądu Rodzinnego. 
  3. Terminy spotkań którymi dysponujemy, zależą od możliwości  organizacyjnych Fundacji Dziecko w Centrum i są ustalane indywidualnie. 
  4. Rodzice, których dziecko zostało umieszczone w naszym pogotowiu proszeni są o pilne  skontaktowanie się z Panią Prezes Fundacji Dziecko w Centrum Marzeną Affeldt Tel.: 888 08 05 08, lub inny numer telefonu umieszczony na stronie fundacji,  w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. To spotkanie ma na celu rozmowę zapoznawczą i podpisanie regulaminu odwiedzin. Dopiero w trakcie drugiego spotkania rodzice spotykają się z dzieckiem.
  5. W przypadku rażącego naruszenia zasad panujących w Fundacji Dziecko w Centrum, spotkania zostają zawieszone. Fundacja „Dziecko w Centrum”  o zaistniałej sytuacji powiadamia Sąd Rodzinny i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Decyzja o ponownym uruchomieniu spotkań  należy wtedy do Sądu Rodzinnego. 
  6. Rodziców dzieci, które trafiły interwencyjnie do naszego pogotowia prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie książeczki zdrowia lub numeru pesel dziecka. Można przynosić dzieciom deserki, owoce, słodycze… itp… w ilości, które dziecko jest w stanie zjeść podczas jednego spotkania. Prosimy nie przynosić odzieży.
  7. W Fundacji nad spotkaniami czuwa dyżurujący psycholog.
  8. Rodzice będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na spotkania z dziećmi. O każdym takim przypadku, oraz o przypadku zachowań agresywnych wobec dzieci, nas, lub pracowników Fundacji będzie informowany Sąd Rodzinny, w drastycznych sytuacjach będzie wzywana policja

 

Wyrażamy zgodę na kopiowanie regulaminów przez rodziny zastępcze.