Przyjmujemy studentów na praktyki studenckie.

 

 

WOLONTARIAT

Kto może zostać wolontariuszem? Czym zajmują się wolontariusze?

 

1. Współpracujemy z młodymi ludźmi, chętnymi do pomocy dzieciom.  Rekrutację nowych wolontariuszy prowadzimy przez cały rok szkolny. Ilość miejsc jest ograniczona.

2. Wolontariuszką lub wolontariuszem może być w naszym pogotowiu osoba, która ukończyła 13 rok życia. ( osoby nieletnie za zgodą rodziców) – uczeń lub uczennica klasy VII i VIII szkoły podstawowej,  liceum lub osoby studiujące, dorosłe- pracujące,  odpowiedzialne, lubiące dzieci, uczciwe. Kandydat na wolontariusza nie musi mieć doświadczenia w opiece nad dziećmi. Wystarczy by był odpowiedzialny i pełny dobrych chęci .

Zawsze mile widziani są lekarze różnych specjalności, którzy chcieliby co jakiś czas, gdy jest taka potrzeba, nieodpłatnie skonsultować któreś z naszych dzieci.

3.Wolontariusze przychodzą raz w tygodniu, najczęściej na dwie, trzy  godziny, w zależności od wieku i predyspozycji: bawią się z dziećmi w domu lub na placu zabaw, w ten sposób stymulując ich rozwój, pomagają w karmieniu maluszków lub w odrabianiu lekcji z dziećmi szkolnymi, wychodzą z dziećmi wózkowymi na spacer. Chętni wolontariusze pomagają nam też w uroczystościach takich jak urodziny dzieci czy wspólne wyjścia.

Wolontariat jest możliwy w godzinach między 15-tą a 18.00. Wcześniej maluchy śpią, wstają ok 14.30 a o 18.30 są kąpane , potem  idą spać na noc.

4.  Zgłoszenia  swojej kandydatury proszę dokonywać drogą e-mailową.  Najlepiej przez formularz.   W naszym pogotowiu nie podpisuje się umów wolontariackich. Wolontariusz może zrezygnować w każdym momencie. W związku z dużym zainteresowaniem wolontariatem odpowiadamy na zgłoszenia osobom, które przyjmujemy.

5. Wolontariat uprawnia do  otrzymania  dodatkowych   punktów przy rekrutacji do liceów  oraz  wyższej oceny z zachowania w danym roku szkolnym.  Na prośbę wolontariuszy wydajemy stosowne zaświadczenia przed półroczem i na końcu roku szkolnego.

 

OGŁOSZENIA DLA WOLONTARIUSZY 

Nowi wolontariusze, którzy nie są pełnoletni,  mogą rozpocząć wolontariat tylko po okazaniu zgody rodziców. Taka zgoda potrzebna jest także na zaprezentowanie wizerunku na naszej stronie internetowej.

 

Formularz kandydata na wolontariusza w pogotowiu rodzinnym